जानता राजा फाउंडेशन
Phone

+91 9000806086

Address

Ameerpet Hyderabad 500016

जय भवानी जय शिवाजी

करुनी तांडव जिंकु आम्ही दिल्लीचे तख्तकोण आम्हास अडविणारमावळे आम्ही जन्मता: शिवभक्त...|| जय शिवराय ||

जय भवानी जय शिवाजी

सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, शिवशंभू राजादरीदरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा!

जय भवानी जय शिवाजी

शिवकाळात नांदत होती सु:खात सारी प्रजा...!!म्हणुन म्हणती शिवाजी, माझा जाणता राजा...!!

जय भवानी जय शिवाजी

शिवकाळात नांदत होती सु:खात सारी प्रजा...!!म्हणुन म्हणती शिवाजी, माझा जाणता राजा...!!

जय भवानी जय शिवाजी

शिवकाळात नांदत होती सु:खात सारी प्रजा...!!म्हणुन म्हणती शिवाजी, माझा जाणता राजा...!!

OUR ORGANIZERS


महेश जाधव

President(अध्यक्ष)


दादासाहेब कोडग

Secretary


कुंदन सिरसाट पाटिल

Chief-Manager


धनंजय मालीपाटील

Event Manager

10

Events

500

Associate Members

114

Success

10

Awards